Cryptocurrency üzrə PCC vergisi. Nə olur

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Maaşımızdan nə qədər vergi tutulmalıdır?

Son dövrlər əmək haqqından tutulan vergilərin faiz dərəcələrində və hesablanmasında dəyişikliklər olduğundan bu mövzuda xeyli suallar ünvanlanır. Ona görə də bu məsələyə aydınlıq gəlirmək istərdim.

Fiziki şəxslərin gəlirindən: fiziki şəxslərin gəlir vergisiməcburi dövlət sosial sığorta haqqı olmaqla iki hissədə tutulma olur. Fiziki şəxslərin gəlirindən Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsinin 101.1 ci maddəsinə əsasən aylıq gəlir 2500 manata qədər olduqda 14 % faiz, 2500 manatdan yüksək olduqda 2500 manata qədər olan hissəsinin 14 %-i, 2500 manatdan yuxarı olan hissənin 25 % i miqdarında vergi tutulur. Əmək haqqı 2500 manata qədər olduqda əmək haqqından ölkə üzrə yaşayış minimumu (155 AZN, 2020) çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən 14 % gəlir vergisi tutulur.İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.
Vergi Məcələsinin 102 ci maddəsinə əsasən bəzi kateqoriyadan olan işçilərin əmək haqqından gəlir vergisi güzəştli tutulur.bunlardan bəzilərinə nəzər yetirək.

 • Milli qəhrəmanların, müharibə əlillərinin, müharibə veteran adı almış şəxslərin v.s şəxslərin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 AZN məbləğində azaldılır.
 • I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa), sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 AZN məbləğində azaldılır.
 • Məcburi köçkünlər və onlara bərəbər tutulan şəxslərin vergi tutulmalı olan aylqı gəliri 100 AZN məbləöində azaldılır.
 • Himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və ya tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 AZN məbləğində azaldılır.

Fiziki şəxlərin aylıq gəlirindən aşağıdakı dərəcələrləvergi tutulur:

Vergi tutulan aylıq gəlir 2500 manatadək olduqda 14%, 2500 manatdan çox olduqda isə 350AZN+ 2500 manatdan çox olan hissənin 25 %.

Sosial sığorta haqqında qanunun 14 cü maddəsinə əsasən əmək müqaviləsi ilə işləyənlər üçün hesablanmış əmək haqqının 3 % miqdarında məcburi dövlət sığorta haqqının ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Bir məsələni də qeyd edim ki, əmək müqaviləsi ilə işləyən hər bir vətəndaş Elektron Hökumət Portalında şəxsi kabinetini yaratmaqla işlədiyi illər ərzində müəssisə tərəfindən onun əvəzinə vergi və DSMF ödənilib – ödənilmədiyini və eyni zamanda illər ərzində ödənilmiş vergi və sosial sığorta haqları barədə məlumat əldə edə bilər.

Bir neçə misal üzərində gəlir vergisi və sosial sığorta haqqının hesablanması qaydasına baxaq.

Misal 1. Fiziki şəxsin aylıq gəliri əgər 500 manatdırsa, əmək haqqından tutulma aşağıdakı qaydada olacaq.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Gəlir vergisi: 500-155=345*14%=48.3 AZN

DSMF: 500*3%=15 AZN

Deməli vergi çıxıldıqdan sonra ələ çatan pul: 500 – (48.3+15)=436.7 AZN

Misal 2. Fiziki şəxsin aylıq gəliri yenə 500 manatdır və məcburi köçkündürsə:

Gəlir vergisi: 500-155-100=245*14%=34.3 AZN
DSMF: 500*3%= 15 AZN
Vergilər çıxıldıqdan sonra ələ çaan pul: 500-(34.3+15)=450.7 AZN
Misal 3. Fiziki şəxsin aylıq gəliri 3000 manatdırsa:

Gəlir vergisi: 2500*14%=350 AZN, 3000-2500=500*25%=125AZN,

DSMF: 3000*3 %=90 AZN
Vergilər çıxıldıqdan sonra ələ çatan pul: 3000-(350+125+90)=2435 AZN

2020 ci ildən əmək haqqının hesablanması qaydası –Nümunəli

Müəllif: Nüsrət XƏLİLOV

Son illər ərzində demək olar ki hər il əmək haqqının hesablanmasında müəyyən dəyişikliklər olur və bunlar haqqında nümunəli şəkildə ətraflı məlumat verirəm. Artıq bir neçə aydan sonra, yəni 2020 ci ilin 1 yanvarından İcbari Tibbi Sığorta haqqında Qanun qüvvəyə minəcək və bununla da əmək haqqının hesablanmasında müəyyən dəyişikliklər olacaqdır.

Hal-hazırda əmək haqqından aşağıdakı şəkildə tutulmalar ola bilər:

 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
 • Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
 • İşsizlikdən sığorta haqqı
 • Və digər ödənişlər ( həmkarlar ittifaqına üzvlük haqqı, digər üzvlük haqqları v.s)

2020 ci il yanvarın birindən qüvvəyə minəcək İcbari tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən növbəti ildən yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı əmək haqqından icbari tibbi sığorta haqqı da tutulacaq.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi – 1 yanvar 2020 cu il tarixindən qüvvəyə minən dəyişikliklərə əsasən fiziki şəxslərin gəlir vergisini neft-qaz sektoru və qeyri dövlət sektorunda çalışan işçilərin əmək haqqından tutulan gəlir vergisi və neft-qaz sektoru olamayan özəl müəssiələrdə çalışan işçilərin əmək haqqından tutulan gəlir vergisi kimi iki yerə bölünərək müvafiq şəkildə vergi hesablanır.

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi 2020-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur:

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir Verginin dərəcəsi
8000 manatadək 0 faiz
8000 manatdan çox olduqda 8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçıya verilən pul vəsaitidir. Məcburi dövlət sosial sığortasında sığorta haqqı əmək ödənişinə (gəlirə) nisbətdə faizlə müəyyən edilir, sığortaedənin və sığortaolunanın vəsaiti hesabına ödənilir.

Sosial sığorta haqqında qanuna əsasən, muzdlu işdən əldə edilən gəlirlər üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödənilir:

 • sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı – hesablanmış əməyin ödənişi fondunun və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 faizi;
 • sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı – işçinin əməkhaqqının və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin 3 faizi.

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 2020-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində aşağıdakı dərəcələrlə ödənilir:

İşsizlikdən sığorta haqqı – bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda sığorta olunanların itirilmiş əməkhaqlarının kompensasiya edilməsinə yönəldilmiş təminat formasıdır.

İşsizlikdən sığorta haqqaında qanunun 9 cu maddəsinə əsasən, işsizlikdən sığorta üzrə sığorta tarifləri aşağıdakı faiz dərəcələri ilə müəyyən edilir:

 • sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 0,5 faizi;
 • sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı üzrə – işçinin əməkhaqqının 0,5 faizi.

Digər ödənişlər – Bunlardan əsasən həmkarlar ittifaqına üzvlük haqqlarını misal göstərmək olar. Digər üzvlük haqqları da ola bilər.

Həmkarlar ittifaqları haqqında qanuna əsasən, Həmkarlar ittifaqları istehsal və ya qeyri-istehsal sahələrində çalışan işçilərin, habelə pensiyaçıların və təhsil alan şəxslərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün iş yeri, peşələr, sahələr üzrə və respublika səviyyəsində fərdi üzvlük prinsipi əsasında könüllü birləşdiyi, nizamnamələri və bu Qanun əsasında fəaliyyət göstərən müstəqil ictimai, qeyri-siyasi təşkilatdır.

Həmkarlar ittifaqına üzvlük haqqlarının dərəcəsi qanunla müəyyənləşdirilməyib. Bəzi müəssislərdə bu, 1 % və ya başqa cür ola bilər.

İcbari tibbi sığorta haqqı – icbari tibbi sığorta əhalinin sosial müdafiəsi formasıdır və sığorta hadisəsi zamanı əhaliyə icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına ilkin səhiyyə xidmətlərinin, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsinə təminat verən dövlətin hüquqi, iqtisadi və təşkilati tədbirlər sistemidir. İcbari tibbi sığorta eyni zamanda sığorta olunanlara baza zərfində nəzərdə tutulmuş şərtlər çərçivəsində tibbi xidmətlərin göstərilməsinə təminat verir.

İcbari tibbi sığorta haqqında qanunun 15 ci maddəsinə əsasən, icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları aşağıdakı məbləğlərdə və dərəcələrdə müəyyən edilir:

xidmətlər zərfinin baza hissəsi üzrə – təqvim ili üçün adambaşına 29 (iyirmi doqquz) manat; (dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına qarşılanır)

xidmətlər zərfinin əlavə hissəsi üzrə:

 • dövlət və neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0.5 faiz miqdarında
 • Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən isə aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 1 (2021-ci ildə 2 faiz), 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0.5 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi müəyyənləşdirilib .
 • sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, mülki-hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri (xidmətləri) yerinə yetirən fiziki şəxslər və bu Qanunun 15-2.3.1-ci – 15-2.3.5-ci maddələrində nəzərə tutulan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər üzrə – təqvim ili üçün adambaşına 120 manat

İki və ya daha çox yerdə əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslər isə hər iş yeri üzrə ödənilən aylıq əməkhaqqının 2%-i miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı ödəməlidirlər.

İşçinin əmək müqaviləsinə xitam verildiyi hallarda, əmək müqaviləsinə xitam verildiyi tarixdən 1 (bir) ay müddət ərzində həmin şəxsin sığortaolunan statusu saxlanılır.

Nümunələr:

Nümunə 1. Fərz edək ki, neft-qaz sektorunda fəaliyyəti olan və dövlət sektorunda çalışan fiziki şəxsin aylıq əmək haqqısı 400 AZN-dir.

İl 2020
Əmək haqqı 400
Gəlir vergisi (400-200)*14%=28
Sosial sığorta haqqı (İşçidən) 400*3%=12
Sosial sığorta haqqı (İşəgötürən) 400*22%=88
İşsizlikdən sığorta haqqı (işçi) 400*0.5%=2
İşsizlikdən sığorta haqqı (işəgötürən) 400*0.5%=2
İcbari sığorta haqqı (işçi) 400*2%=8
İcbari sığorta haqqı (işəgötürən) 400*2%=8
İşçinin aldığı əmək haqqı 400-(28+12+2+8)=350

Nümunə 2. Neft-qaz sektorunda fəaliyyəti olan və dövlət sektorunda çalışan fiziki şəxsin aylıq əmək haqqısı 3500 AZN-dir.

İl 2020
Əmək haqqı 3500
Gəlir vergisi 350+(1000*25%)=600
Sosial sığorta haqqı (İşçidən) 3500*3%=105
Sosial sığorta haqqı (İşəgötürən) 3500*22%=770
İşsizlikdən sığorta haqqı (işçi) 3500*0.5%=17.5
İşsizlikdən sığorta haqqı (işəgötürən) 3500*0.5%=17.5
İcbari sığorta haqqı (işçi) 3500*2%=70
İcbari sığorta haqqı (işəgötürən) 3500*2%=70
İşçinin aldığı əmək haqqı 3500-(600+105+17.5+70)=2707.5

Nümunə 3. Neft-qaz sektoru olmayan , özəl sektorda çalışan fiziki şəxsin aylıq əmək haqqısı 1500 AZN-dir.

Cryptocurrency üzrə PCC vergisi. Nə olur?

Bütün işlemlerin kaydı, ödeme miktari, alıcı ve gönderici bilgileri bir dosya icerisinde saklaniyor. Bu dosya gb larca büyüklüğe ulaştı. Bu yönden bir araştırma yapıp yazınızı güncellerseniz güzel olur hocam.

Böyle coine sülük olmak var vesselam.

Her geçen gün bu konu için çözüm üretmeye çabalıyorlar.tamda bunun için 2020 nisanında holochain adında yeni bir yapı oluşturmuşlar.bu zincirde tüm bilgiler değilde işlem yapan taraflarca ilgili bilgiler karşılıklı olarak saklanıyor.Hal böyle olunca akla güvenlik konusu geliyor ama bu konu ile ilgili fikir beyan edecek kadar bilgi sahibi değilim.

Hocam sizce sanal paralar uzun dönemde merkez bankası paralarının yerini alabilir mi?

Alamaz. Emisyondaki coin miktarini kim nasil control edecek?

hocam ekonomiyi siz idare edin çok güzel açıklama super anlatım bitcoin transfer için super eroini aldımmı bitcoini öderim yani ama bu dar bir tarikat parası üyeleri yasa dışı iş yapanlar olmalı

Ben halimden ve yerimden mutluyum, herhangi bir şeyi idare etmek gibi, bir niyetim ya da isteğim yok.

Hocam yazılarınızı büyük bir zevkle okuyorum. Cryptocurrency ve altyapısını oluşturan Blockchain (zincir-yapıtaşları diyelim) hem merkez bankalarını hem de kayit ve aracılık üzerine kurulu sistemi baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip. Dolayısıyle buhar makinesinin icadı, internetin yaygınlaşması benzeri, belki de daha da güçlü, bir değiştirme gücüne sahip gibi gözüküyor.

Teşekkür ederim.
Evet ama denetimi yapılamayan bir şey nasıl devam eder bilmiyorum. Arkasında devletlerin bulunduğu kağıt paranın bile denetim altına alınması yüz yıldan fazla sürdü.

Sayın hocam müsadenizle bir iki düzeltme ve ek:

Türkçe’de bunlara “gizli para” demek doğru değil; daha doğrusu “şifre-para” olmalı. Varoluş nedenleri gizli olmaları değil. Üretilirken belli bir algoritme yani matemetiksel işlemin sonucu olarak üretiliyorlar ve bu nedenle crypto ifadesi var, yoksa paralar gizli değil.

Ayrıca “fiziksel olarak buunmuyor, bilgisyar kaydı olarak bulunuyor” demişsiniz ki bu tanım itibarıyla bir tür fiat money olarak algılanabilir. Oysa bu paralar bir kayıttan ibaret değiller; her bir birim bir bilgisayar dosyası olarak mevcut. Ayrıca Bitcoin’İn metal para olarak (altın olsa gerek) somut üretilmiş bir hali de mevcut.

Anlaşılmasını kolayaştırmak için bir örnek vereyim:

Cep telefonumla gezerek birbirinden farklı toplam 1 milyon tane rastgele fotoğraf çekiyorum. Sonra bir yazılım ile her bir fotoğrafı eşsiz olarak tanımlıyorum yani bir yazılım o fotoğrafın benim tarafımdan çekilmiş olduğunu sınayıp doğrulayabiliyor. Böylece her biri aslında bir bilgisayar dosyası olan toplam 1 milyon birimlik para üretmiş oluyorum ve bunları sizin kullanımınıza sunuyorum. Siz de cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza o yazılımı yükleyerek hem bir cüzdan elde etmiş hem de gelen resimleri doğrulamış oluyorsunuz.

Böylece artık kendi aramıdaki mal ve hizmet alışverişlerinde bu
resimleri bir para yani değer birimi olarak kullanmaya başlıyoruz.
Farkedeceğiniz gibi bu uygulamada sizler kendi çektiğiniz fotoğraflarla
sisteme dahil olamazsınız. Sadece benim tarafımdan çekilmiş ilk 1 milyon
birim tedavülde yer alabilir. Daha sonra yeni fotoğraf eklemek mümkün
yani aslında Bitcoin algoritmaso toplam 21 milyon adet birim/fotoğrafa
izin veriyor ama bunun sadece 16 milyonu çekilmiş durumda denebilir.
Değişik şifre-paraların değişik uygulamaları var. Bazıları tüm birimler
üretilmiş yani aertık yenisi eklenemez olarak piyasaya sürülmekte iken
bazıları toplam olası rakamın sadece belli sayıda üretilmişi ile
sürülmekte. Bitcoin ikinci türden.

Bugüne dek daha çok al-sat yapmak için yani spekülasyon amaçlı kullanıdı
bu paralar. Yani mal ve hizmet alışverişi için kullanımı sınırlı ama
bazı online siteler ödeme için Bitcoin veya diğer birimleri kabul etmeye
başladı. Yani bir alışveriş sitesi sattışı ürünlerin fiyatını dolar ve
Bitcoin türünden beyan edebilir.

Bitcoin başta olmak üzere şifre-paraların en önemli özelliği anonimlik.
Yani bir yazılım üzerinden aktarımı yapılan bu birimlerin trafiğinin tam
olarak kimler arasında gerçekleştiğin saptamak mümkün değil gibi. Fakat
bir devlet bunun takibini yapabilir ama yine de sınırlararası değişimi
takip etmek çok zor. Bu aktarımların dolar gibi birimlere dönüşümü bazı
siteler ya da online şirketler üzerinden yapılabiliyor ama bu konu biraz
hala havada. Değişik şirketler bu Bitcoin-Dolar dönüşümü üçün farklı
komisyonlar ya da kesintiler uygulayabiliyorlar ki bunlar normalde olan
işlemlerden daha yüksek.

Bitcoin ya da diğer şifre-paraların esas katkısı sadece dijital birer
değer birimi olmaları değil. Aslında buradaki esas bilimsel/teknolojik
gelişme blockchain (zincir-kutu) altyapısı. Bir tür kamuya açık işlem
dökümü olarak tanımlanabilecek bu altyapı sayesinden tüm Bitcoin
işlemleri izlenebiliyor. Yani kullandığınız yazılım ile aslında
XYZ121212 adlı bir kullanıcının ABCD90878 adlı bir kullanıcıya 100 BC
aktardığını görebiliyorsunuz ama bu kullanıcılar kim ve neredeler
bunları siz bilemiyorsunuz. Burada sizin veya diğer tüm bilgisayararın
yaptığı şey bu işleme onay vermek. Yani sistem dahilinde çalışan en az
10 (ya da diğer herhangi bir belirlenmiş değer) bilgisayar bu işleme
tanıklık etmişse bu işlem gerçeklemiş sayılıyor. Örneğin ben size bu
yazınız nedeniyle teşekkür olarak 1 BC bağışta bulunmak istediğimde bu
aktarımı yapıyorum ama bu işlem diğer BC kullanıcılarının
bilgisayarlarından 10 tanesinin bu işlemi içeren bir bilgi kutucuğunu
alıp, onaylayıp sisteme duyurması yani yayması ile onaylanıyor. Dİğer 10
kullanıcının yazılımı bu işlemi görüp otomatikman onaylayınca 1 BC
benden eksilip size ekleniyor. Yani benden 1 adet fotoğraf silinip sizin
yazılıma aktarılıyor. Zaten bu şifre-paraların çözmesi gereken en önemli
sorun bu idi: Nasıl olup da bir bilgisayardaki bir dosya diğerine
aktarılırken sorunsuz olarak ilk bilgisayardan silinebilmeli? Bu sorunu
zincir-kutu mantığıyla çözünce yani en az 10 diğer bilgisayarın onayıyla
bir yerden silinip diğerine kopyalanması gerçekleşince en önemli sorun
olan çifte-harcama (double spending) sorunu aşılmış oldu. Yoksa
bildiğiniz gibi bir biligisayardan diğerine dosya aktarımı yaptığınızda
normalde o dosya ilk bilgisayarda aynen durur ama ikinci bilgisayarda
bir kopyası oluşturulur. Oysa şifre-paraların her birinin sistemde tek
ve eşsiz olması gerek. Bunu sağlayan da zincir-kutu altyapısı ki bugün
sadece şifre-para değil birçok diğer uyguama için bir altyapı olma
durumunda.

Yakın gelecekte ev ve araba alışveriş için notere gitmek durumunda
kalmayabiliriz. Zİncir-kutu ile noterin işlemi kamuya açık olarak
yapılabilir. Yani “şu arabayı X kişisi Y kişisine Z miktara satmıştır”
diye duyuracak ve belirlenen sayıda bilgisayar “bu işlemi gördük ve
tanıklık ettik” diye onaylayınca işlem noter kaydı gibi kamuya açık ve
artık silinemez biçimde gerçekleşmiş olacak. Kısacası zincir-kutu kısmı
para kısmından daha öneml.

Umarım yararlı bir katkıda bulunabilmişimdir. Yazınız için teşekkürler.

+1
Bu yorumlara puan verme imkanı olsa keşke.

Yemeksepeti mahhallenin muhtarı diye yarışma açmış. Rozet mozet topluyorsunuz. +5 yıllık üyeliğim ve sipariş verememekle övünüyorum. İlginç şeyleri evde kendim yapıyorum yaptırıyorum.

Üstad İ.İ
Çok süper anlatmışsınız. Özellikle son paragraf noter çözümü çok mantıklı geldi geliştirilip e-devlet sisteminde kullanılabilir.

Fakat bir kod varsa onu çözen başka bir kodda bulunur. Acaba güvenliğini delebilen olmadı mı? Delinemez bir güvenliğe mi sahip bu konuda da bilginiz var mı?

Sevgili İ.İ. açıklamalarınız çok katkı yaptı. Teşekkür ederim. Önerinize uyarak gizli para çevirisini şifre para olarak değiştirdim. Umarım yazıyı okuyanlar bu yorumunuzu da okurlar. Tekrar teşekkür ederim.

Sayın Eğilmez, sizden bu blog başta olmak üzere tüm yazı ve konuşmalarınızdn çok şey aldım/aldık. Eğer bu kamu eğitimi girişiminize bir parça olarak da katkıda bulunarak destek olabildimse ben gurur duyarım.

Sayın Adsız @10:51
Teşekkür ederim. Zincir-kutu altyapısı bugün UNESCO tarafından dahi kullanıma girdi. Pakistan’daki yerel bazı unsurlara verecekleri desteğin gerçek kişilere ulaştığından emin olmak için bu altyapı üzerinden destek verdiler ve sonucu onayladılar.

Kodun kırılması çok ama çok zor. Ancak süperbilgisayarlar yani arkasında bir devlet ya da özel kurum (FBI, CIA vb) çaba ve yatırımı ile Bitcoin’in üretilme algoritması kırılarak henüz üretilmemiş (21-16 = 5 BC var potansiyel olarak) Bitcoinler üretilip BC piyasasına sürülerek değeri düşürülebilir. Yani sabotesi için girişim gerekli ama bugüne dek bunun gerçekleştiğine dair bir bulgu ya da işaret yok. Bitcoin’in esas sorunu saklanması. Yani kendi cep telefonunuz ya da bilgisayarınıza indirirseniz bir teknik sorun durumunda cüzdanınızı kaybedebilirsiniz. Aynen fiziksel cüzdanınızı çaldırmanız gibi. Hackerlar da erişebilir ama bugüne dek bu tür sorunlar pek olmadı. Sadece içinde 1 milyon BC bulunan bir harddisk yanlışlıkla çöpe atılmış ve sahibi bugün yana yakıla Londra çöplüğünde onu arıyor.

Bir de aracı kurum givenilirliği var. Bu alanda öncü olan MtGox adlı aracı bir kurum vardı. Bu kurum üzerindeki hesabınızda BC alıp satabiliyordunuz ama 2020 yılında kurum müşterilerine ait yaklaşık 85.000 BC’nun kaybolduğunu belirterek iflas başvurusunda bulundu. Bu durumda mağdurlar ancak kurumun kayıtlı olduğu Japonya’da dava açma hakkına sahip oldular ama bunu yapabilen 1-2 kişi vardı. Yani kurum birden ortadan kalkınca hesapların önemli kısmı da “buharlaştı”. Kurum bunların çalındığını söylüyor. Daha önce de bir güvenlik açığı yüzünden yine Mt.Gox üzerinde BC fiyatı bir anda 1 cent’e düşmüştü kısa bir süre ama bu düzeltildi. Kısacası sorunlar bunlar. Bir de bu kurumların alım-satım değerleri aralığı (spread) ve komisyonları yüksek olabiliyor. Bu nedenle bugüne dek genelde karanlık işler peşinde olanların parası oldu BC ama bu değişiyor. Türkiye’de de BC işlemleri yapabileceğiniz yerli siteler var. Gördüğünüz gibi sorunlar BC’nin algoritması yani kendisinden çok kullanılış biçiminden kaynaklandı hep.

Bu arada yerli şifre-para(lar) da var. Biraz ararsanız bulabilirsiniz. Gönüllü bir grup şu anda değişik ve daha kapsamlı bir altyapı üzerinde çalışacak bir yerli şifre-para üzerinde de çalışmakta ve ara ara toplantıları yapılıyor. Bu para 3 ayrı algoritma ile çalışacağı için yukarıda anılan sorunların da çözülmesi öngörülmekte. Yakında bu konuda bilgiler duyurulur diye düşünüyorum.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: