ATR ikili seçim göstəricisinin orta göstəricisi – Binary Options göstəriciləri

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Индикатор для бинарных опционов Ease of Movement (индикатор Свободы Движения)

Индикатор Свободы движения, или EOM, относится к инструментам технического анализа, который демонстрирует необходимый объём торгов для изменения цены актива. Этот индикатор разработал аналитик Ричард Армс. Если ранее я отмечала, что не все индикаторы объёмов можно использовать самостоятельно, то в данном случае индикатор EOM вполне может справиться с анализом и сам.

Теперь стоит разобраться как индикатор бинарных опционов настраивать на живом графике.

Сделав настройки, мы видим, что индикатор Свободы Движения представлен в виде кривой линии, которая отображает числовые значения индикатора. Он рассчитывает соотношение объёмов актива к разности минимума и максимума. Чтобы избежать ложных сигналов, добавлена скользящая средняя, период которой 14. Индикатор может отображать как отрицательные, так и положительные значения.

Вот какие сигналы нам может предоставить индикатор Ease of Movement :

– если мы видим рост показателей индикатора, значит на цену влияют малые объёмы, и следует ожидать изменение цены в скором времени;

– если мы видим падение показателей индикатора, значит для изменения цены нужны значительные объёмы, а текущий тренд сохранится;

– если мы видим, что индикатор двигается горизонтально на уровне нулевой линии, значит рынок замер в ожидании больших объёмов. В таком случае стоит воздержаться от открытия опциона;

– если индикатор Свободы Движения пересекает отметку 0 снизу вверх, можно открывать опцион на повышение ;

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

– если индикатор пересекает отметку 0 сверху вниз, можно открывать опцион на понижение .

Это хоть и малоизвестный индикатор, но очень важный, так как демонстрирует соотношение объемов с текущей стоимостью и балансом между покупателями и продавцами.

Мувинг индикатора будет снижаться, когда и на рынке наблюдается нисходящий тренд. Когда он пребывает в районе нулевого уровня, то это говорит о том, для формирования новых трендов необходимы дополнительные объемы и рыночные тенденции. Без них никак не получится сдвинуть с места рынок.

Преимущества индикатора Ease of Movement:

 • легкость и доступность в освоении и распознавании торговых сигналов.
 • высокая эффективность.
 • рассчитывает соотношение стоимости и объемов за текущий конкретный промежуток времени.

Недостатки индикатора Ease of Movement:

 • несмотря на свою пользу, этот технический индикатор не способен выдавать точные сигналы в одиночку. Лучше применять его в комбинации с другими. Отлично гармонирует с ним Индекс Относительной Силы RSI.

Для того чтобы снизить вероятность формирования ложных сигналов, опытные профи рекомендуют устанавливать период на 14 в настройках. Когда линия на шкале движется слишком близко к нулевому уровню, то следует воздержаться от торговли, так как на рынке присутствует неопределенность и низкая волатильность.

İkili eğitim yapan öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenecek

Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan çok sayıda öğretmen için önemli bir gelişme yaşandı. Öğretmenlere artırımlı ek ders ödemesine ilişkin önemli gelişmenin detayları şöyle: İkili Öğretimde Ek Ders Ücretleri (Gece) İle İlgili Önemli Yazı. İkili öğretim yapan okullarda gece ek dersi nasıl olacak.

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun; “Tanımlar” başlıklı 4. maddesi 1. fıkrası (g) ve (n) bendindeki; “(1) Bu Kararda geçen; g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’den sonra başlayan yüz yüze eğitimi, n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder.” denilmektedir. Kararın “Ek ders birim ücreti” başlıklı 30. maddesindeki; “(1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.” hükümleri bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ders Ve Konferans Ücretleri” başlıklı 176. maddesi “Ders Ve Konferans Ücretleri MADDE 176-Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.” Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelgesinin 1. maddesi “1- Sözü edilen Kararın 4’üncü maddesinin (n) bendinde; yüz yüze eğitimin, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade edeceği, (g) bendinde de; gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitimi ifade edeceği belirtilmiştir. Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.”

 • Facebook’ta Paylaş
 • Tweetle
 • Linkedin’de Paylaş
 • Paylaş

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

22 ilde FETÖ operasyonları: 181’i görevde 191 gözaltı kararı, 145 gözaltı

Öğretmenlerin ek ders ücretleri 25 TL, ek göstergeleri 3600 olsun!

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin en az 25 TL, ek göstergelerinin ise 3600 olması gerektiği TBMM’de dile getirildi.

01 Aralık 2020 Cuma 14:55

Öğretmenlerin ek ders ücretleri en az 25 TL, ek göstergelerinin ise 3600 olması gerektiği TBMM’de dile getirildi.

CHP grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın konuşması:

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, yeni görevinizde de başarılar diliyor, hayırlı olmasını diliyorum.

AK PARTİ Hükûmeti İç Tüzük’ü değiştirdi, maalesef şu anda sadece üç dakikamız var. Değerli öğretmen arkadaşlarımızın koca sorunlarını bir öğretmen olarak üç dakikada nasıl anlatacağız, maalesef şu anda sıkıntı yaşıyoruz yine burada.

Az önce Sayın Topcu’yu da dinledim. Sayın Topcu’nun dediğine katılıyorum. Eğer bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız gerçekten, sadece eğitimini ele alın, işgal edin, çökertin, zaten o ülke çöker.

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz eğitim sistemimizin en temel sorunlarından bir tanesi de öğretmen arkadaşlarımız çünkü öğretmen arkadaşlarımız geleceğin mimarlarıdır, ülkemizin kalkınması ancak öğretmen arkadaşlarımızın yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Ancak bu nesilleri yetiştirebilmesi için de o öğretmen arkadaşlarımızın da vicdanen rahat olması gerekiyor, fikren, madden, manen özgür olması gerekiyor. Peki, bütün bu olanakları, bütün bu zemini Hükûmet, iktidar yapabiliyor mu? Maalesef hayır.

Öncelikle, bedenlerini, açığa alınan ya da ihraç edilen on binlerce öğretmen ve akademisyen için açlığa yatıran Nuriye ve Semih’e buradan binlerce selam gönderiyorum.

Değerli arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımız artık doğru dürüst eyleme katılamıyor, demokratik bir eyleme katılamıyor çünkü baskı var; sendikaya bile doğru dürüst üye olamıyor, yine baskı var. Öğretmen arkadaşlarımızın çoğu ihraç edildi, açığa alındı ve bunların içerisinde, inanın, çoğu da masum.

Değerli arkadaşlar, öğretmenlerin sorunlarından bir tanesi de atama, hepimiz çok iyi biliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı buna bir türlü çözüm bulamadı. Çünkü 2002 yılından bugüne kadar sürekli bakanlar değişiyor ve her gelen yeni bakan sürekli müfredat değiştiriyor. Maalesef bu konuda Hükûmet yetersiz kaldı.

Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmenin mutlaka kadrolu olması gerekiyor, nitelikli olması gerekiyor. Mülakat yerine liyakat tercih edilmeli ve özellikle göreve yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili bir sıkıntı var. Göreve atanıyorlar ama güvenlik soruşturması nedeniyle maalesef işe başlayamıyorlar. Efendim, on yıl önce, yedi yıl önce bir tane akrabası bir bankaya para yatırmış, bir şeyler olmuş. Lütfen, buradan sizlere de sesleniyorum sayın iktidar, bu sorunu, bu mağduriyeti ortadan kaldıralım.

Kısaca Hükûmete önerilerimizi sunayım: 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmelidir. Öğretmenlerin maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin ek ders ücretleri en az 25 TL olmalıdır. Öğretmenlere ödenen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmeli ve en az bir maaş tutarında olmalıdır. İnternet hizmeti öğretmenlere ücretsiz olmalıdır. Öğretmenlerin sınav görev ücretleri en az 2 katına çıkarılmalıdır. Öğretmenlere temsil tazminatı ödenmelidir, çocuk yardımları artırılmalıdır. Ayrıca az önce Sayın Genel Başkanımız da söylemişti 3600 ek gösterge hakkı tanınmalıdır. Yönetici atamalarında mutlaka liyakat esas alınmalıdır ve bu yıl en az 40 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.

MHP grubu adına konuşan MHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu’nun konuşması:

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim hakkında İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca söz aldım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Teklifim, yaklaşık 870 bin öğretmenimizi ilgilendirmektedir ve hâlen yararlanmakta oldukları ek göstergelerin 1’inci derecede 3000’den 3600’e çıkarılması suretiyle artırılmasına yöneliktir. Ek gösterge, memurların emekli olmaları hâlinde alacakları emekli aylığı ile emekli ikramiyesinin miktarını ve aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre almakta olanların çalışırken aldıkları maaş miktarını etkileyen bir ödeme unsurudur. Devlet memurlarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler itibarıyla belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarına ilişkin son genel düzenleme 1 Ocak 1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş ancak bu düzenlemeyle adil bir sistem bu alanda oluşturulamamıştır. Öte yandan, zaman içerisinde bazı unvanların ek göstergelerinde yapılan kısmi değişiklikler ise ek gösterge sisteminden kaynaklanan eşitsizlikleri daha da belirgin hâle getirmiştir. Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan ek gösterge cetvellerinde dereceleri itibarıyla öğretmenler için ek gösterge belirlenmiş olmakla birlikte, bu ek göstergelerin teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bazı personelin ek göstergelerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Oysa öğretmenlerimiz hem çalışma şartları hem de yaptıkları görevin önemi dikkate alındığında, çalışırken de emekli oldukları dönemde de daha iyi mali ve sosyal imkânlara sahip olmayı fazlasıyla hak etmektedirler. Özellikle emeklilik hakları bakımından öğretmenleri mağdur eden ek gösterge düzeninin değiştirilmesi zorunludur. Bu nedenle ek göstergelerinde artış yapılması, çalışan ve emekli öğretmenlerin hayat seviyelerinin kısmen de olsa yükselmesine katkı sunacaktır.

Kanun teklifimle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan cetvelde değişiklik yapılmak suretiyle, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kapsamında görev yapan her derecedeki öğretmen ve diğer personelin ek göstergelerinin artırılması ve 1’inci derecede olanların ek göstergelerinin 3000’den 3600’e çıkarılması sağlanmaktadır. Ek göstergenin 3600’e yükselmesiyle, otuz yıl hizmeti bulunan ve 1’inci derecenin 4’üncü kademesinden bugün emekli olan öğretmenin emekli aylığı 538 Türk lirası, emekli ikramiyesi de 19.411 bin Türk lirası artırılmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, eğitim sistemindeki sorunların çok boyutlu olduğu ve bu sorunların tekrar nüksetmesine izin vermeyecek şekilde çözümü ve ihyası için birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği bir gerçektir. Ülkemizin nitelikli öğretmenlere sahip olmasının, çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem arz ettiği de malumdur. Bu nedenle, öğretmenlerimizin yararlandığı bazı haklarda iyileştirmeye gidilmesi, ayrıca kadrolu öğretmen sayısının artırılması suretiyle, atanamayan öğretmenlerden bazılarına mesleklerini yapma fırsatı sunulması ve öğretmen açığının kapatılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz yeni bir kanun teklifiyle öğretmenlerimizin ek göstergelerinin artırılmasının yanında, tazminatlarının yükseltilmesini, iki yılda bir derece yükselmesi yapabilmelerini, kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerde görev yapanların ek ödemelerinin 10 puan artırılmasını ve atanamayan öğretmen için 50 bin kadro ihdasını öngördük. Böylece daha önce de gündeme getirdiğimiz öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin hususların güncellenerek tekrar Meclisin gündemine taşınmasını istedik.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biraz önce verdiğimiz grup önerisinde de görüldüğü gibi, öğretmenlerimizin hak ve hukukunun korunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimizi göstereceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu düşüncelerle, binlerce öğretmenimizin haklı beklentisi olan ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifimize destek vermenizi bekliyor, Genel Kurulun siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

İkili seçim brokerlərinin reytinqi:
 • Binomo
  Binomo

  Ən yaxşı ikili seçim brokeridir!
  Pulsuz təlim və demo hesabı!

Bir cavab yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: